I Kunskapspassagen i Skäggetorp Centrum finns flera folkbildningsförbund, skolor och organisationer representerade. Läs mer om de olika aktörerna under menyn Kunskapspassagen.

Låt dig inspireras och forma din egen framtid med rätt fortbildning för dig. Kunskapspassagens aktörer ger  möjlighet till stimulerande gemenskap för personlig utveckling och bildning. Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Den bedrivs bland annat inom bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och föreläsningsföreningar. Syftet med folkbildning är att på ”ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, bibliotek, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden”.