Världens mammor

Världens mammor startade 2016 i Motala, när Barnavårdscentralen slog larm, att många mammor och barn satt isolerade i sina hem. Idag finns vi på 5 platser i Östergötland och intresse finns för att vi ska fortsätta växa såväl nationellt som internationellt.
Kvinnor, mammor och barn träffas för att prova på olika konstnärliga uttryck. Det är under den skapande processen som vi även övar svenska språket, bygger nätverk och får vänner, lär om samhälle OCH har roligt tillsammans. Det är konsten som är det universella språket!
VISION
– Fler kvinnors röster ska höras och deras kunskaper ska bättre tas tillvara.
– Att kvinnor ska få redskap till att kunna vara en aktiv del i samhället, känna egenmakt och påverka sitt och sin familjs nutid som framtid.
– Ett led i arbetet är att fler kvinnor ska komma ut i egen försörjning och ha en meningsfull fritid.