Samjobb

Samjobb är specialiserade på att hjälpa den som behöver utveckla sin svenska samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma vidare mot arbete.Våra coacher och lärare är vana vid att hjälpa personer som har annat modersmål än svenska.

Besök Samjobbs webbsida.